Frukostseminarium om Hållbarhetden 21 maj 2019

AdobeStock_190612024.jpeg

Vi samlas på Haymarket by Scandic, Hötorget 13-15 Stockholm. Frukosten dukas fram kl. 8.00 och seminariet pågår kl. 8.15-10.00. Under detta frukostseminarium får vi höra om Scandic Hotels hållbarhetsarbete och hur Kinect Energy kan hjälpa ditt företag att nå era hållbarhetsmål.

Vad gör ert företag för att minska klimatpåverkan?

Scandic presenterar sitt klimatarbete & Kinect presenterar och besvarar frågor om rapportering

Scandics innovativa idéer inom hållbarhet - Vanessa Butani, Director of Sustainable Business på Scandic Hotels

För över 25 år sedan beslutade sig Scandic för att bli en ledande aktör inom hållbarhet och driva utvecklingen av hållbarhet inom branschen. En av våra medarbetare kom på idén ”häng-upp-handduken”, något som idag är standard inom hela hotellbranschen världen över. Idag är hållbarhet är en del av Scandics värdegrund och något som samtliga verksamhetsområden tar hänsyn till i det dagliga arbetet. Vanessa Butani, ny Director of Sustainable Business, delar med sig av hur vi tankar ny energi inom ämnet och involverar alla 18 000 medarbetare i att driva Scandics hållbarhetsarbete framåt

GHG-protokoll, hållbarhetsredovisning - Janu Ramchandani, Team Leader Sustainability på Kinect Energy

Track my Electricity™ citerades i GHG-protokollets Scope II-vägledning (2015) som ett av de bästa exemplet på gröna energikoncept som hjälper företagen att gå ett steg längre och direkt bidra till tillväxten av nya koldioxidprojekt. Janu är produktansvarig för Track my Electricity ™ på Kinect och även rådgivare för GHGprotokoll, hållbarhetsrapportering (CDP, GRI, & ISO) och kommer dela med sig om hur Kinect Energy arbetar med detta och hur vi hjälper stora aktörer i Norden och Europa med både rapportering, konsulttjänster och gröna produkter .

Kinect Energy Group erbjuder lösningar för ökad effektivitet, ökad hållbarhet och minskade kostnader. Kinect Energy Green erbjuder hållbarhetslösningar från mätning och rapportering av företagets koldioxidavtryck, inköp av förnybar energi, effektiv kommunikation av hållbarhetsåtgärder och omfattande tjänster inom relaterade marknader som EU: s handel med utsläppsrätter

Anmälan görs på ckonig@kinectenergy.com senast 16 april,

Hjärtligt välkommen,

Kinect Energy Sweden